d1 d2
nlende

Gallery

Aluminium onderdeel gemaakt en je wilt het anodiseren
Dat heb je wel eens, iets van aluminium gemaakt en dan wil je het geanodiseerd hebben. Omdat je het harder wilt hebben tegen slijtage, of minder gevoelig is voor vuil, hier is een manier waar op dat kan. Ik heb dit via via van uit Canada , dus vandaar de engelse meet gegevens met daar achter de omgerekende maat voeringen. Het anodiseren heb ik geprobeerd en dat werkt. Het inkleuren heb ik echter nog niet geprobeerd, dus dat durf ik nog niet met zekerheid te beweren dat het mogelijk is.
1. Anodiseren
15% (H2SO4) zwavelzuur in water van 50º F = 10º C in plastic bak.
Dit is dus bij iedere liter accuzuur van 37% 0,7 liter gedemineraliseerd water toevoegen.
Gebruik alleen aluminium (b.v. Mig draad) om te anodiseren voorwerp in het bad op te hangen.
Stroom sterkte 25-35A / Feet² = 0,03-0,04A / cm². Hou er dus wel rekening mee als je bv een doos wil
anodiseren dat je zowel de buiten als binnenkant meerekent.

2. Kleuren
Om geanodiseerd voorwerp te kleuren.
kledingverf aanmaken
Voorwerp ± 10 minuten hier in rond roeren.
Voorwerp vervolgens 2-5 minuten boven stoom houden.

anodis1


 Afstellen van carburateurs met vacuüm meters
We gaan het hier hebben over het afstellen van carburateurs met vacuümmeters om een zo mooi mogelijke rondlopende motor te verkrijgen, er van uit gaande dat er een sproeier en naald bezetting in zit in de buurt van een ideale afstelling.
1. Zorg dat kleppen en nokkenasketting zijn gesteld.
2. Ontsteking goed staat.
3. Luchtfilter(s) schoon zijn
4. Controleer of er in de inlaat trajecten tussen de gasschuif en de inlaatklep een vacuüm aansluiting is, anders kun je deze eenvoudig maken door bv in de cillinderkop een gaatje te boren waar je M5 draad in tapt.

Nu kunnen we aan de carburateurs gaan beginnen. Het beste is als we eerst controleren of het vlotter niveau op goede en gelijke hoogte staat. Doe dit bij voorkeur met een doorzichtig slangetje, wat onder in de vlotter aftap plug kan worden geschroefd. Deze manier geeft de meeste zekerheid dat het niveau inderdaad goed staat (in de meeste gevallen ±3-5 mm onder vlotterbak rand)

vlotter

Sluit vacuümmeters aan op de daarvoor bestemde aansluiting, als je gebruik maakt van mechanisemeters (bv EFKA) zorg er voor dat in eerst instantie de demping kranen geheel dicht staan om te voorkomen dat je meters kapotslaan.Start de motor en laat deze eerst warm draaien. Draai de demping knop van de meters langzaam open tot dat je deze tussen twee streepjes ziet bewegen bij stationeer toerental.

vmeter

1. Stel de gasschuiven met de aanslag schroef zo af dat het vacuüm op de meters gelijk is en de motor ± 900-1200 rpm loopt.
2. Stel nu de gaskabels af door heel rustig iets gas te geven waar bij het vacuüm op alle meters zo gelijk en evenveel mogelijk af moet nemen.
3. Stel nu de luchtmengsel schroeven dusdanig af dat de motor stationeer het hardst gaat lopen en bij het gas geven goed oppakt en bij het gas loslaten gelijk weer stationeer loopt zonder na te ijlen of afslaan. Tel hierbij het aantal slagen van de schroef vanaf geheel ingedraaid en geef alle mengselschroeven het zelfde aantal slagen.
Het kan gebeuren dat na stap 3 de motor dusdanig hard stationeer loopt dat je de stappen 1 2 3 moet herhalen tot je het gewenste stationeer toerental hebt bereikt.
Verwijder de meters en vergeet niet de vacuüm aansluiting af te sluiten

carbx

carbv

Dit zal je bij een beetje gezonde motor heel wat meer rij plezier geven.


 

Reviseren en ontluchten van remsysteem
In dit deel gaan we het hebben over het reinigen, montage en ontluchten van een remtang.

We hebben het probleem dat bij het remmen de rem blijft aanlopen en zwaar draait.
Vele denken door alleen de remzuiger schoon te maken dat hiermee het probleem is verholpen.
Dit is echter niet helemaal waar, het komt namelijk meestal doordat er oxide vuil achter de keerring zit en dit vuil drukt deze keerring dusdanig hard tegen de remzuiger waardoor deze zuiger niet meer vrij kan bewegen.

remtang

Om te beginnen moeten we de zuiger uit de remtang krijgen, dit gaat het makkelijkste door de remblokken te verwijderen en met de rempomp de zuiger er uit te pompen (let op dat je voldoende remolie in het reservoir hebt) Heb je de remklauw al van het remsysteem los geschroefd dan kun je het ook proberen door op de olieaansluiting voorzichtig perslucht te zetten. Kijk wel uit met je vingers en richt de remzuiger van je af want de zuiger kan op deze manier echt gelanceerd worden. Het wil ook wel eens helpen om de remtang van te voren eerst in warm water te houden zo dat het aluminium uitzet waardoor de zuiger iets meer ruimte krijgt.
Nu we de zuiger er uit hebben kan je met een kleine schroevendraaier de oliekeerring er uit halen. Met een bv oude schroevendraaier de groef waar de keerring in hoort goed uit krabben, zodat deze goed schoon is. De remzuiger schoonmaken, eventueel met heel fijn schuurpapier polijsten. Als er pitting op de zuiger zit, in het gebied waar de keerring kan komen zul je de zuiger moeten vernieuwen, laat dit eventueel door een vakman controleren.
Zo, we hebben alle onderdelen gereinigd nu is het zaak om alles weer te gaan monteren. Gebruik bij voorkeur nieuwe keerring(en) als dit niet mogelijk is kan je de oude keerring(en) eventueel met je nagels voorzichtig schoon krabben, het advies blijft, bij twijfel vernieuwen. Hiervoor gebruiken we AT vet, een speciaal vet voor remsystemen (ook wel remzuigervet genaamd) in de groef van de keerring aan, de keerring zelf in zijn geheel invetten en in de groef plaatsen. De zuiger op het keerringvlak ook invetten, en deze nu in de remtang plaatsen. De zuiger moet nu bijna met de hand naar binnen en buiten kunnen bewegen, eventueel met behulp van een klein beetje perslucht. Remklauw terug plaatsen en voor de remleidingaansluiting nieuwe koperen of aluminium afdichtingsringen gebruiken!
Als laatste gaan we het hebben over het vullen en ontluchten van het remsysteem. Vul het remvloeistofreservoir met remolie, sluit een doorzichtige slang aan op de ontluchtingsnippel en laat het andere eind van deze slang in een potje uitkomen. Als het remoliereservoir ± 30cm of meer hoger staat dan de remklauw is de kans redelijk groot door op de remklauw de ontluchtingsnippel open te zetten je daarna een paar minuten later de remolie er van zelf uit ziet stromen. Is dit niet het geval dan zal je de olie moeten door pompen, dit gaat als volgt:
1. ontluchtingsnippel open
2. remmen
3. ontluchtingsnippel dicht
4. rem loslaten
Stap 1 tot en met 4 blijf je herhalen tot dat er olie uit de ontluchtingsnippel komt zonder dat daar nog lucht bellen bij zitten. Als je hier echter ook geen resultaat mee boekt dan zal je een eenvoudig vacuümpotje kunnen maken:
Neem een glazen groentenpot met deksel. Maak in het deksel twee gaten waar de remolieontluchtingslang klemmend door heen gaat, sluit een slang op de ontluchtingsnippel de andere slang maak je met een kartonnen conus en wat plakband pas op een stofzuiger. Stofzuiger aan, ontluchtingsnippel open en de remolie wordt nu met gang door het remsysteem gezogen. Hierbij moet je wel heel goed op het niveau van het remoliereservoir letten!

oliepot

Nu we olie uit het ontluchtingsslangetje krijgen zonder luchtbellen doen we de ontluchtingsnippel dicht en remmen we een paar keer tot het remhandel hard aan voelt. Als het remhandel echter nog steeds niet hard wil worden, of hij voelt hard aan maar een minuut later is deze weer zacht dan heb je nog steeds lucht in je remsysteem. Deze lucht bellen zijn bijna altijd te vinden omdat de rempomp naar beneden wijst ten opzichte van de remleidingaansluiting.

Dus rempomp even los halen, iets om hoog houden ten opzichte van de remleiding, remmen even vast houden en loslaten via het compensatiegaatje zie je van zelf luchtbelletjes komen, dit eventueel herhalen tot dat daar geen lucht meer uit komt.

rempv

Of de ontluchtingsnippel zit niet recht boven op de remklauw. Ook hier geld remklauw los halen, zo draaien dat de ontluchtingsnippel recht naar boven wijst, nippel open je ziet nu van zelf de luchtbellen komen (je hoeft niet eens in de rempomp te knijpen) Zo, nu de nippel dicht draaien, het zaakje terug monteren, op druk brengen goed controleren of er geen olielekkage is en klaar ben je.

rempg

 

Deel deze pagina...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn