Voorzitter / secretaris: W. Verwey (06) 53940377

Penningmeester: D.M. Nieuwenhuizen

Sponsors